Verga­deren voor (zittende) afde­lings­be­sturen en provin­ciale werk­groepen


In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of provinciale werkgroepen. Zij komen regelmatig bij elkaar om af te stemmen, taken te verdelen, plannen te maken, uit te wisselen en besluiten te nemen - een van de knooppunten in het samenwerken binnen de afdeling. Dan is het fijn als dat vergaderen soepel verloopt, binnen de afgesproken tijd, met aandacht voor ieders standpunten, met heldere, gedragen afspraken en goede opvolging. Soepele vergaderingen maken dat bestuursleden hun tijd effectief kunnen besteden, en dat nieuwkomers in het bestuur gemakkelijk hun plek vinden.


Voor wie
  • Afdelings­bestuurders
Categorie
  • Besturen

Deze training wordt gegeven voor het gezamenlijke bestuur van één afdeling of provinciale werkgroep. Voorafgaand aan de training is er een telefonische intake met de voorzitter en/of secretaris, en alle bestuursleden vullen vooraf een online vragenformulier in, zodat de training op maat gemaakt kan worden.

Tijdens de training bouw je als bestuur aan jullie gezamenlijke manier van werken. Natuurlijk komen daarbij zaken aan bod als agendavoering, vergaderetiquette, voorbereiding van agendapunten, (wisselende) rolverdeling, besluitvorming en opvolging. Aan het eind van de training hebben jullie gezamenlijke afspraken gemaakt voor jullie vervolg als afdelingsbestuur, bijvoorbeeld over werkwijzen, prioriteiten of verbeterpunten.

Waar/wanneer

Deze training wordt gegeven op aanvraag, op locatie.

Voorwaarden voor deelname
Het gehele bestuur neemt deel aan de training.

Tijdsinvestering
Deze training neemt een dagdeel in beslag.

Aanmelden

Afdelingsbesturen en provinciale werkgroepen die interesse hebben kunnen mailen naar opleidingen@partijvoordedieren.nl.