Opleidingsaanbod


Voor leden, afdelingen en fracties

Opleidingen voor

Opleidingen over

Over

Als partij kunnen we niet zonder de inzet van actieve partijleden! Daarom investeren we volop in het opleiden van leden die willen bijdragen aan het laten groeien en verdiepen van de partij. Hierboven staan de reeds ingeplande opleidingen, maar kijk vooral ook verder per onderwerp, want voor sommige opleidingen geldt dat ze pas ingepland worden als er voldoende aanmeldingen zijn.

Bij veel van de opleidingen maken we gebruik van ons online opleidingscentrum, dat toegankelijk is voor leden die aan de betreffende opleiding, training of bijeenkomst deelnemen.