Verga­deren voor startende afde­lings­be­stuurders


In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of provinciale werkgroepen. Zij komen regelmatig bij elkaar om af te stemmen, taken te verdelen, plannen te maken, uit te wisselen en besluiten te nemen - een van de knooppunten in het samenwerken binnen de afdeling. Dan is het fijn als dat vergaderen soepel verloopt, binnen de afgesproken tijd, met aandacht voor ieders standpunten, met heldere, gedragen afspraken en goede opvolging. Soepele vergaderingen maken dat bestuursleden hun tijd effectief kunnen besteden, en dat nieuwkomers in het bestuur gemakkelijk hun plek vinden.


Voor wie
  • Afdelings­bestuurders
Categorie
  • Besturen

Deze training wordt gegeven voor startende afdelingsbestuurders. Voorafgaand aan de training is er een telefonische intake met de deelnemer en met de voorzitter van je afdeling. Je vult vooraf een online vragenformulier in, zodat de trainer met de verschillende situaties rekening kan houden.

Tijdens de training komen zaken aan bod als agendavoering, vergaderetiquette, voorbereiding van agendapunten, (wisselende) rolverdeling, besluitvorming en opvolging.

Waar/wanneer

Deze bijeenkomst neemt een dagdeel in beslag en wordt ingepland bij voldoende aanvraag.

Voorwaarden voor deelname
Je bent door je afdeling of provinciale werkgroep voorgedragen om lid te worden van het afdelingsbestuur/de provinciale werkgroep.

Aanmelden

Deelname aan deze workshop kan alleen op voordracht van je afdeling/provinciale werkgroep. Als je interesse hebt om afdelingsbestuurder te worden, neem dan vooral contact op met je afdeling/provinciale werkgroep. De contactgegevens vind je hier.