Netwerk­bij­een­komsten voor volks­ver­te­gen­woor­digers


In netwerkbijeenkomsten ontmoeten raadsleden, provinciale Statenleden en waterschappers elkaar, om ervaringen te delen, kennis uit te wisselen en samen op te trekken. Waar loop je tegenaan als PvdD-vertegenwoordiger? Waar kun je samenwerken? Wat kun je van elkaar leren?


Voor wie
  • Volksvertegen­woordigers
Categorie
  • PvdD-politiek
  • PvdD-inhoud

Voor raadsleden, Statenleden en waterschappers worden aparte bijeenkomsten georganiseerd. De agenda wordt per keer bepaald, evenals eventuele gastsprekers.

Aanmelden

Volksvertegenwoordigers ontvangen een uitnodiging als er voor hen een netwerkbijeenkomst georganiseerd wordt.