Kickstart Partij voor de Dieren (Zwolle)


Met de Kickstart Partij voor de Dieren maak je een stevige start als actief lid van de partij, of je talenten en ambities nu liggen op organisatorisch, bestuurlijk of politiek vlak. In de Kickstart maak je uitgebreid kennis met het gedachtegoed en de manier van politiek bedrijven die onze partij kenmerkt.

De Kickstart PvdD is de geactualiseerde opvolger van de kaderopleiding.


Voor wie
  • Fractie­medewerkers
  • Afdelings­bestuurders
  • Leden met politieke ambitie
  • Actieve leden
Categorie
  • Debatteren
  • PvdD-inhoud
  • PvdD-politiek
  • Organisatie & Campagne

Communiceren, profileren, argumenteren & overtuigen, politieke vorming en de weg naar een radicaal andere koers komen tijdens de Kickstart aan bod. En natuurlijk dierenrechten en diverse thema's op het gebied van dieren, natuur en milieu. Je verdiept je in de verschillende politieke lagen in de partij. En ter afsluiting organiseer je gezamenlijk een politiek café.

De Kickstart bestaat uit 3 contactdagen en 10 online modules. De online modules zijn toegankelijk via het opleidingscentrum van de PvdD. Hier vind je informatie, maak je opdrachten en werk je samen met andere deelnemers. Er gaan in 2020 drie groepen van start, verspreid door het land.

Groepsgrootte
Circa 35.

Voorwaarden
Voorwaarde voor deze leergang is dat je tenminste 6 maanden lid bent en dat je al enige tijd actief bent binnen de partij.

Tijdsinvestering
De Kickstart PvdD is een intensieve leergang die flink wat vraagt van deelnemers. Er zijn 3 contactdagen en 10 online modules. Houd rekening met zo'n 4 uur huiswerk ter voorbereiding voor de contactdagen. Voor elk van de online modules heb je naar verwachting 6 à 8 uur nodig. In totaal neemt de Kickstart PvdD dus zo'n 100 uur in beslag.

Kosten
We vragen een eigen bijdrage van 90 euro (incl. plantaardig lunch op de contactdagen) voor de gehele opleiding.

Aanmelden

Deelname aan de Kickstart PvdD is op voordracht van de afdelingsbesturen/provinciale werkgroepen. Zij zullen bij hun voordracht letten op een goede mix van organisatorisch, bestuurlijk en politiek potentieel binnen de afdeling. Ook zullen ze kijken naar de bijdrage die leden al geleverd hebben, en de bijdrage die zij in de toekomst kunnen en willen leveren. Over het algemeen is er dus al wat langer contact tussen de afdeling en potentiële deelnemers. Als je interesse hebt in deze training en/of actief wilt worden, kun je dat aan je afdeling/provinciale werkgroep laten weten.

De voordracht voor de Kickstart 2020 doen zij uiterlijk 2 februari 2020, dus wees op tijd, want het is handig als je ruim voor die tijd kennis hebt gemaakt.

De contactgegevens vind je hier.